home mail
Morten Lauring
Velkommen
Vestas projecter
2011-2012 Integration mellem SAP CRM service komponent og SAP Portal.
2011 Udvikling af Sales Questionnaire komponent, implementation af CRM Tree UI structure.
2009-2010 Integration mellem SAP PS(Project) module og SAP CRM Sales Opportunities.
2009 Modificeringer af CRM Opportunity-, Lead- og Search komponenter.
2008-2009 Udvikling af JAVA Web Dynpro til SAP DMS, SAP BI.
2007-2009 Modificeringer af Employee- og Manager self service Portal JAVA Web Dynpro pakker.


PharmaNord projecter
2005-2007 Udvikling og tilpasning af Compiere ERP system i Java
og Database udviklng til Oracle i SQL og PL/SQL.
2005-2007 Udvikling af bogførings system i PHP/Javascript og database udvikling i MySQL.


Skole projekter
2. semesters projekt omhandlende, objekt orienteret design, design patterns, UML, SQL, relationelle databaser, samt anvendelse af Unified Process.

3. semesters projekt omhandler simulering af en produktionslinie, formålet med projektet var anvendelse af tråde, beskyttelse af kritiske ressourcer og databasetransaktioner, samt anvendelse af Extreme Programming.

4. semesters projekt var et lille netværks spil. Formålet var kendskab til client/server arkitektur, brug af netværks protokoller, brug af remote ressource.

Jeg har på 4.semester desuden taget et ekstra valgfag i J2EE og XML. Til valgfagseksamen valgte jeg at diskutere J2EE transaktions styring.

Afslutningsprojekt:
I mit afslutningsprojekt arbejdede jeg med J2EE. Jeg valgte at udarbejde et projekt for GLS Kolding (kurèrfirma), der ønskede at få bygget et system til elektronisk overførsel af pakkedata og centralstyring af brugerens label-printer. Systemet er en client/server løsning, der er baseret på en JBoss applikations-server og en Tomcat webserver. Klienterne er browserbaseret. Til at generere client-view er der anvendt JSP- og HTML sider samt CSS. Systemets request/response er håndteret med Java Servlets. For at opnå printerstyring hos klienterne anvendes signeret Applets. EJB elementer bruges til transaktionsstyringen ned til en MySql database. Til at håndtere visse administrative funktioner er der brugt Java Management Extensions.