home mail
Morten Lauring
Velkommen
PharmaNord projekter
Udvikling af internt web-baseret bogførings/ERP system. Systemet udvikles i PHP med en MySql database. Udviklingsmiljø PhpEd og Apache på Linux platform.

Endvidere videreudvikler og tilpasser jeg et større open source ERP/CRM system - Compiere. Compiere er bygget i Java med en Oracle database. Udviklingsarbejdet forgik i Java, JSP, JSF, Java Script og PL/SQL, SQL. Udviklingsmiljø Eclipse og CVS på Linux platform.
--Compiere artikel--

Vestas SAP portal projekt.
I mit arbejde med Sap NetWeaver Portal, har jeg lavet modifikationer og videreudvikling til Business Package for Employee Self-Service Self og - Manager Self-Service. Derudover har jeg udviklet customiseret Web Dynpro applikationer, lavet i Web Dynpro for Java.

Vestas SAP CRM projekt.
Jeg har deltaget i Vestas implementering SAP CRM fra starten. Udviklingen har inkluderet integration mellem SAP CRM opportunity komponenten og SAP ECC PS modul.
Ligeledes har jeg deltaget i udvikling af SAP CRM service request komponenten, som er blevet integreret til en SAP Portal løsning.
Jeg har modificeret standart SAP CRM komponenter og bygget en række custom komponenter. Udviklingen har inkluderet at lave nye CRM BOL objekts, samt tilpasning af SAP CRM Web UI 7.0. Endelig har jeg lavet modificering af standard ”BOL search” objekter og diverse database udvidelser.